Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Sản phẩm Vật liệu MĂ´ tả Ảnh sản phẩm  
SS316 Millipore - M? Product Details
PolyPropylene. 25-80mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
Nylon. 0,01-5um/ 13-293mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
Durapore Hydrophobic 0,22-0,45um/ 90-293mm/ Millipore - M? Product Details
Nylon.. 11-180um/ 25-90mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
PVDF Membrane Filter PVDF Hydrophibic 0,22-0,45um/ 13-293mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
Stericup Filter PVDF, PES, PS 0,22-0,45um/ Millipore - M? Product Details
PolyCarbonate 0,1-12um/ 13-142mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
PolyTetraFluorothylenE. 0,1-0,22um/ 13-142mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
Mixed Cellulose Ester.. 0,45-0,8um/ 47-50mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
Regenerated Cellulose 0,22-0,45um/ 13-293mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
Polytetrafluorothylene 0,1-0,45um/ 13-142mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
Blotting Membrane PDVF, Nylon Transfer membranes/ Membrane Sollution - M? Product Details
Polypropylene 0,15-0,45um/ 25-293mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
PolyEtherSulfone 0,1-5um/ 13-142mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
Cellulose Acetate. 0,22-5um/ 13-142mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
Mixed Cellulose Ester. 0,1-8um/ 25mm/ Membrane Sollution - M? Product Details
  • «« Start
  • « Prev
  • 1
  • Next »
  • End »»
Display #  
Results 1 - 17 of 17
ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP
T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!