Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Ti?n l?c

Sản phẩm Vật liệu MĂ´ tả Ảnh sản phẩm  
Polypropylen,.,.,., 1-100um/ 10"-60"/ Membrane Solution - M? Product Details
Mixed Cellulose Ester.... Ti?n l?c/ 0,1-5um/ 5-40in/ Membrance Sollution – M? Product Details
Nano Polypropylene 0,22-5,0um/ 10"-40"/ Membrane Solution - M? Product Details
Polypropylene,.,. 1-70um/ 10"-40"/ Membrane Solution - M? Product Details
Nylon66 Cartridge Filter Nylon...... 0,2-5um/ 5"-40"/ Membrance Sollution – M? Product Details
Polypropylen,., 1-70um/ 10"-40"/ Membrane Solution - M? Product Details
Polypropylen,.,. 0,45 - 20um/ 10"-40"/ Membrane Solution - M? Product Details
Polypropylen,.,., 0,45-50um/ 10"-40"/ Membrane Solution - M? Product Details
Polypropylen,.,.,. 0,45-20um/ 10"-70"/ Membrane Solution - M? Product Details
Mixed Cellulose Ester..... Ti?n l?c/ 0,1-50um/ 5"-40"/ Membrance Sollution – M? Product Details
PP Cartridge Filter Polypropylen....... 0,1-40um/ 5"-40"/ Membrance Sollution – M? Product Details
PVDF Cartridges Polyvinylidene Fluoride., 0,2-5um/ 5"-50"/ Membrance Sollution – M? Product Details
PVDF Pleated Cartridge Filter Polyvinylidene Fluoride... 0,2-5um/ 5"-40"/ Membrance Sollution – M? Product Details
Synthetic Fiber Ti?n l?c/ Shelco – M? Product Details
PNM Grade Nylon Cartridge Nylon..... 0,1-0,65um/ Critical Process – M? Product Details
Food and Beverage Grade Cartridge PP, FG, Nylon, 0,22 - 100um/ Critical Process - M? Product Details
PPS Grade Polyethersulfone Cartridge Polyethersulfone.... 0,1-0,65um/ 5"-40"/ Critical Process – M? Product Details
XSPD Bicomponent Media Filter Cartridge Polypropylen.,. 0,2-50um/ 10"-40"/ Critical Process – M? Product Details
  • «« Start
  • « Prev
  • 1
  • Next »
  • End »»
Display #  
Results 1 - 18 of 18
ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP
T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!