Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

L?c tinh

Sản phẩm Vật liệu MĂ´ tả Ảnh sản phẩm  
MCE Cartridge Filter Mixed Cellulose Ester., 0,22um/ 5"-40"/ Critical Process – M?, Membrance Sollution – M?, Shelco – M?, Entegris – M? và các hăng khác – Trung Qu?c Product Details
PES Cartridge Filter Polyethersulfone..... 0,22-0,45um/ 5"-40"/ Critical Process – M?, Membrance Sollution – M?, Shelco – M?, Entegris – M? và các hăng khác – Trung Qu?c Product Details
PES Cartridge Filter PolyEtherSulfone., 0,22-0,45um/ 5"-40"/ Membrance Sollution – M? Product Details
PES Pleated Cartridge Filter Polyethersulphone 0,22-0,45um/ 5"-40"/ Membrance Sollution – M? Product Details
Polytetrafluoroethylene., 0,22-0,45um/ 5"-50"/ Membrance Sollution – M? Product Details
Polytetrafluoroethylene L?c tinh/ 0,22-0,45um/ 5-40in/ PTFE Critical Process – M?, Membrance Sollution – M?, Shelco – M?, Entegris – M? và các hăng khác – Trung Qu?c Product Details
Polytetrafluoroethylene.,. 0,22-0,45um/ 5"-40"/ Membrance Sollution – M? Product Details
PES, PP, Nylon Shelco – M? Product Details
PTM Sterilizing Grade Cartridge Filter Polyfluortetraethylene Hydrophobic 0,22um/ 5"-40"/ Critical Process – M? Product Details
PPM Cartridges Filters Polypropylene., 0,22-0,45um/ 5"-40"/ Critical Process – M?, Membrance Sollution – M?, Shelco – M?, Entegris – M? và các hăng khác – Trung Qu?c Product Details
PP, GF Critical Process – M? Product Details
PTM Sterilizing Grade Cartridge Filter Polytetrafluoroethylene hydrophobic 0,22um/ 5"-40"/ Shelco – M? Product Details
  • «« Start
  • « Prev
  • 1
  • Next »
  • End »»
Display #  
Results 1 - 12 of 12
ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP
T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!