Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Pḥng thí nghi?m

B? l?c vi sinh
?ng d?ng:
Ki?m tra vi sinh v?t
Bao g?m:
Ph?u l?c th?y tinh
B?m chân không
K?p
Dây n?i silicon
Màng l?c vi sinh
Màng l?c vi sinh
K? ô và ?ă ti?t trùng
V?t li?u: MCE
???ng kính: 47 mm
L? l?c: 0.22/0.45 µm
?óng gói: 200 chi?c/h?p
Màng l?c khí
V?t li?u: PTFE, Glass Fiber
???ng kính: 13 - 293 mm
L? l?c: 0.1 - 3.0 µm
Màng l?c dung môi
V?t li?u:
PP, CA, PVDF, PES, MCE, Nylon, PTFE
???ng kính: 13 - 29  mm
L? l?c: 0.1 - 5 µm
Màng l?c Syringe
Th? tích l?c 1 ml - 200 ml
V?t li?u:
PP, CA, PVDF, PES, MCE, Nylon, PTFE
???ng kính: 4 - 30 mm
L? l?c: 0.22/ 0.45/1 µm
Màng l?c Capsule
L?c m?u th? tích nh?
V?t li?u:
PP, PES, PVDF, PTFE
L? l?c: 0.22/0.45 µm
B? l?c chân không
?ng d?ng:
L?c và tinh s?ch dung d?ch
Bao g?m:
Ph?u l?c th?y tinh/ inox
K?p
Dây n?i silicon
Màng l?c PES, PVDF,MCE
L? l?c: 0.22 - 3 µm
B?m chân không
B?m chân không/ áp l?c
L?u l??ng: 15-30 lít/phút
?? chân không: 800 mbar
Áp su?t ??y: 30 psi

S?n xu?t

Lơi l?c thô (s?i cu?n)
V?t li?u:
V?: PP, PE, Cotton
Lơi: PP, 304 SS
Chi?u dài: 10 - 40 inch
L? l?c: 1 -  150 µm
Lơi l?c thô (bông nén)
V?t li?u: PP, PE
Chi?u dài: 10  -  40 inch
L? l?c: 1 - 150 µm
Tuân theo tiêu chu?n FDA, NSF và USP Plastic  Class VI
Lơi l?c tinh
V?t li?u: PP, PES, PTFE
Chi?u dài: 10 - 40 inch
L? l?c: 0.02 -  40µm
Giá ?? c?t l?c
V?t li?u:
PP, PVC,SS 304, 316L 
Lo?i giá ??: T-line/ In-line
Chi?u dài: 10 - 40 inch
Túi l?c
V?t li?u:   PP, PE, Nylon,...
Kích th??c: 7 x 16 inch
                     7 x 32 inch
L? l?c:         1 µm - 100 µm
Giá ?? túi l?c
V?t li?u:    Polypropylen
                  Thép không g?
Kích th??c: 7 x 16 inch
                     7 x 32 inch

Gi?i thi?u

Kính chào Quư khách!
 
Công ty TNHH Công ngh? ATP Vi?t Nam chuyên cung c?p và phân phân ph?i các s?n ph?m l?c nh?: v? l?c, v?t li?u l?c và ph? ki?n l?c c?a các hăng s?n xu?t hàng ??u trên Th? gi?i trong các l?nh v?c:
D??c ph?m - v?cxin.
Th?c ph?m và ?? u?ng.
S?n xu?t công nghi?p nh? h? th?ng x? lư n??c RO-DI, quá tŕnh m?, quá tŕnh r?a, quá tŕnh l?c s?n, dung môi và hóa ch?t...
 
V?i d?i s?n ph?m ?a d?ng và phong phú, ch?t l??ng ??m b?o và giá c? t?t nh?t, chúng tôi tin t??ng r?ng chúng tôi ḥan toàn có th? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a Quư khách hàng t? pḥng thí nghi?m (Lab), pḥng nghiên c?u và phát tri?n s?n ph?m (R&D), pḥng ki?m soát ch?t l??ng (QC) ??n quá tŕnh s?n xu?t.
 
?? có ???c thông tin chi ti?t v? s?n ph?m, c?ng nh? ?? chúng tôi có th? t? v?n và ph?c v? t?t nh?t cho Quư khách hàng, xin vui ḷng liên h? v?i chúng tôi theo ??a ch?:
 
Công ty TNHH Công ngh? ATP Vi?t Nam
??a ch?       T?ng 15, Ṭa nhà C'Land Tower, 156 Xă ?àn II - Qu?n ??ng ?a - Tp Hà N?i
 
Thay m?t công ty.
Giám ??c


 
ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP

CÔNG NGH? ATP VI?T NAM
T?ng 15 Ṭa nhà C'Land Tower
156 Xă ?àn 2, ??ng ?a, Hà N?i
Tel: 04. 3994 5460
04. 3248 4438
Fax: 04. 3248 4300
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday64
T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!